Clubvisie

JVL wil een familieclub zijn waarbij iedereen zich goed voelt, waarbij iedereen welkom is ongeacht de afkomst, sociale klasse. Wij wensen in de mate van het mogelijke onze seniorenploegen te vormen met spelers afkomstig uit eigen jeugd.  Externe spelers die voor de club een meerwaarde betekenen zijn zeker ook welkom in de club.

De club vindt het uiterst belangrijk dat er kan gespeeld worden op aangepast niveau.  Wij zullen bijgevolg ook onze leden steunen als zij om sportieve of andere reden de club wensen te verlaten.  Zo zijn er reeds verschillende ex-leden doorgedrongen tot het allerhoogste competitieniveau.  In clubverband proberen we af en toe toch een wedstrijd van deze ex-leden bij te wonen, als teken van erkenning, maar zeker ook omdat we hen nog altijd wat als “JVL leden” beschouwen. Aan de andere kant nodigen wij onze ex-leden uit om af en toe eens een kijkje te komen nemen in de club en om aanwezig te zijn bij allerhandede activiteiten van de club zoals stages of tornooien. De familieband die we altijd hebben beoogd willen we op deze manier ook verder laten bestaan. Onze jongste sporters kunnen zo ook kennis maken met oud-spelers, met spelers die iets bereikt hebben in de volleywereld.

Eén doel staat centraal in onze club:

We wensen de jeugd een prima kans te geven om met de volleybalsport kennis te maken en het volleybal naar best vermogen aan te leren. Het is onze betrachting om zoveel mogelijk jeugdig talent te vormen. Tijdens dit leerproces is het vanzelfsprekend dat men zijn krachten meet met andere ploegen. Daarom spelen de meeste van onze ploegen een competitie, wat impliceert dat men buiten de trainingen haast iedere week een wedstrijd speelt. Dit kan zowel een zaterdag als een zondag zijn. Volley is een ploegsport, wij vragen dus de leden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op wedstrijden, het is enorm belangrijk dat men hiermee rekening houdt om zich steeds te kunnen vrijmaken.

Deze competitiewedstrijden zijn echter geen doel op zich: de wedstrijduitslag is van geen belang in onze club. Wij leggen de nadruk op het “volleybalspel” dat onze kinderen spelen. Wanneer men aansluit bij een club die competitie speelt, dient men te weten dat men verplichtingen heeft, zowel tegenover de club, de trainers en de medespelers. Men heeft een engagement aangegaan en men moet de waarde hiervan appreciëren en men moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en dragen.

In de bekercompetitie streeft onze club ernaar een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Alle jeugdspelers van onze club komen in aanmerking voor een selectie bij de samenstelling van deze bekerploegen. De verantwoordelijke trainer beslist in eer en geweten over de samenstelling van de bekerploeg

Wij wensen eveneens met ouders en familieleden kennis te maken. Zo kunnen wij enerzijds, alle facetten van onze leden leren kennen en anderzijds kan de familiekring onze werking en de bestuursleden leren kennen. Wij waarderen het wanneer de ouders eens een training komen mee beleven of morele steun willen geven tijdens de wedstrijden.

Om de familiale sfeer die de eerste bestuursleden hebben ontwikkeld trouw te blijven en om deze zelfs nog trachten te verbeteren organiseren wij met de club jaarlijks enkele activiteiten.  Deze activiteiten zijn niet zozeer bedoeld om de clubkas te spijzen, maar zijn bedoeld om onze leden echt thuis te laten komen in de club én het lidgeld op een aanvaardbaar niveau te houden.  Zo wordt jaarlijks het ledenfeest georganiseerd op het einde van het seizoen, zo kennen we ook het eetfestijn, de wafel- en truffelverkoop en uiteindelijk het traditionele zomerkamp waar zowel jeugdploegen als seniorenploegen gedurende 6 dagen kunnen genieten van training en leuke groeps-en avondactiviteiten.  Tijdens deze activiteiten worden steeds de verschillende leeftijdsgroepen gemengd zodat iedereen elkaar leert kennen.  Het zomerkamp is zeker één van de activiteiten die de basis is van onze familiale sfeer.

Daarnaast trachten we in de toekomst ook nog enkele andere activiteiten te verzorgen om zowel leden als ouders en sympathisanten de kans te geven elkaar beter te leren kennen. Deze activiteiten zullen hoofdzakelijk plaatsvinden in de cafetaria verbonden aan de sporthal Blauvenne, die we uitbaten in eigen beheer, tevens ook de thuisbasis van elke JVL’er.

Verder bieden we ook ouders van onze jeugdclub de mogelijkheid om toe te treden tot een recreatieploeg. De dames zijn zeker welkom bij de ‘Toffe Madammen”, heren kunnen meespelen met “Blauvenne Boys”, een onafhankelijke ploeg van o.a. oud bestuursleden en ouders. Sinds vorig seizoen kunnen speelsters eveneens aansluiten bij onze recreatie ploeg dames die ingeschreven zijn in de VLM competitie. Op vraag van ex-leden die het te druk hebben om een vol engagement aan te gaan werd deze ploeg opgericht zodoende dat ze deel kunnen blijven uitmaken van onze club.

Voor minder bedeelde families, voor grote gezinnen of meerdere gezinsleden aangesloten bij de club proberen we steeds een financiële regeling te treffen in samenspraak met de betrokken personen om iedereen de kans te geven om de geliefde sport uit te voeren.  Zo kunnen we o.a. leden de kans bieden om bijvoorbeeld begeleider te worden van bewegingsschool of volleybalschool.

Doelstelling de volgende jaren

Jeugdvolley Londerzeel wil een vaste waarde worden in divisie en probeert een structuur te bewerkstelligen waarbij de jeugd kan doorstromen naar deze divisieploeg. Concreet blijven we investeren in de jeugdwerking. Om de doorstroming te bewerkstelligen wordt er een derde dames ploeg gecreëerd. Deze ploeg zou zo vlug mogelijk moeten doorstoten naar 2e provinciale senioren zodat we in de 2 hoogste provinciale reeksen een ploeg hebben waarin we de jeugd kunnen klaarstomen voor divisie. De tweede damesploeg (1e prov) zal bv. volgend seizoen bestaan uit 80% jeugdspeelsters waaronder 4 scholieren. Objectief is om een drie-tal speelsters door te laten groeien naar de divisieploeg. Voorts gaan we volgend jaar een eigen fitness ruimte creëren.

Historiek

Jeugdvolley Londerzeel werd opgericht in 1997 in de schoot van volleybalclub Moorhoek Londerzeel. Moorhoek Londerzeel ontstond in 1968 als een familieploegje. In het beginstadium was de club louter recreatief gericht, maar in 1980 werd beslist om te starten in de Belgische volleybalbond onder het stamnummer BW1873. Moorhoek groeide geleidelijk aan uit tot een vrij grote club met naast de recreatie-volleyballers en competitieploegen voor dames en heren ook verschillende jeugdploegen.

Financiele- en bestuursproblemen tijdens het seizoen 1996-97 waren de oorzaak van een fusie van de seniorsploegen met het naburige Puurs. Na de fusie werden de jeugdploegen van Moorhoek Londerzeel ondergebracht in de nieuwe club “Jeugdvolleybal Londerzeel” aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond onder het stamnummer BW2256.

Sindsdien groeit Jeugdvolleybal Londerzeel gestadig, en heeft nu meisjes- en jongensploegen in aktie bij haast alle jeugdreeksen. Sedert het seizoen 2001-2002 treedt JVL aan met een dames senioren ploeg en in het seizoen 2003-2004 werd ook bij de heren een seniorenploeg in competitie gebracht. Ondertussen telt JVL reeds 5 seniorenploegen!

Er is echter steeds 1 doel dat centraal blijft staan : jongeren warm maken voor de volleybalsport en ze een prima opleiding aanbieden.