Verzekering sportongevallen (Ethias)

Download hier de nodige documenten die je dient in te vullen na een sportongeval. Deze documenten moet je bezorgen aan onze secretaris (secretariaat@jeugdvolley-londerzeel.be). Hij kan ook al je praktische vragen beantwoorden.

Wat te doen bij een ongeval

  • Zo snel mogelijk de aangifte invullen en bezorgen aan onze secretaris (hard copy of liefst via e-mail). Je moet dus geen papieren aangifte versturen naar de VVB, deze worden niet aanvaard!
  • Onze secretaris doet via extranet aangifte bij Ethias, die ons zo snel mogelijk een dossiernummer bezorgen
  • Het door de geneesheer in te vullen getuigschrift moet nog per post opgestuurd worden naar Ethias. Bezorg dit getuigschrift, zodat dit met vermelding van het dossiernummer kan opgestuurd worden
  • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
  • Het slachtoffer dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen. Vervolgens moet het slachtoffer de bewijsstukken van medische kosten overmaken aan Ethias (gelieve steeds dossiernummer en rekeningnummer te vermelden). Ethias betaalt de behandelingskosten steeds rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
  • Vergeet niet het genezingsattest (rechtstreeks of via bestuur) op te sturen naar Ethias met vermelding van het dossiernummer. Zonder genezingsattest is men niet verzekerd !!

Een toelichtingover de sportverzekering kan je vinden op de VVB-website (http://www.volleyvvb.be/verzekering/). Hierin worden 2 Items aangehaald:

  1. Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de VVB
  2. de mogelijkheid tot individueel te onderschrijven door de clubs voor wettelijk verplichte en/of aanbevolen verzekeringen

Tussenkomst verzekeringen

Neem er tevens nota van dat de polis berust op een minimumwaarborg en de verzekerde bedragen overeenstemmen met deze voorzien volgens de besluiten van de Vlaamse Regering van 31/05/2002. De verzekering komt tussen voor wat betreft het verschil in hetgeen het RIZIV en de mutualiteit betaalt, d.w.z. prestaties niet opgenomen in de nomenclatuur van de RIZIV worden niet door de verzekering gedekt. Hou er rekening mee dat kosten, waarvoor geen RIZIV tussenkomst is, door de verzekering niet wordt terugbetaald (vb.medicijnen, push brace, een hoger dokterhonorarium, supplementen kamer, etc.).

Ongevallen tijdens volleybalactiviteiten bij een andere club

Een lid van de VVB die deelneemt aan volleybalactivteiten (vb.training, tornooi,…) georganiseerd door een VVB-club, waarbij zij/hij niet is aangesloten is verzekerd. Dit geldt uiteraard enkel voor ongevallen die onder de collectieve verzekeringspolis van de VVB vallen. De verzekeringspapieren moeten ingevuld en opgestuurd worden naar de VVB, ofwel door de eigen clubsecretaris ofwel door de secretaris van de organiserende club.