Lidgeld seizoen 2018-2019

Hieronder vind je het lidgeld per ploeg terug, berekend op basis van het aantal trainingen en de inschrijving in competitie. Deze bedragen werden berekend op basis van de totale clubkosten, zoals scheidsrechters, huur van de zaal, trainerskosten, materiaal… Zoals gewoonlijk maken we een duidelijk onderscheid tussen competitieploegen, volleybalschool, bewegingsschool en recreatieploegen.

Voor het nieuwe seizoen kozen we om het “variabele” lidgeld nog verder door te trekken. Net als vorig jaar, kan je een groot deel van het lidgeld gedurende het seizoen terugverdienen door jouw hulp aan de club. Naast het verkopen van een steunkaart en eetfestijn-kaarten, krijgt iedereen (seniors, jeugd, VBS en Toffe Madammen) nu ook 10 dozen wafels om te verkopen. Dit bedrag is al inbegrepen in je lidgeld, dus na verkoop mag je de opbrengst houden!

 

Hoeveel, hoe en wanneer moet ik betalen?

Bewegingsschool
€135
voor 1/11
Volleybalschool
€220
voor 15/09
Jeugd/Seniors
€345
voor 15/09
Toffe Madammen
€145
voor 15/09
2e gezinslid €125 €210 €335 €135
3e gezinslid €115 €200 €325 €125
Terug te verdienen €35 €104 €134 €104

Het lidgeld wordt betaald voor 15 september 2018 (jeugd & competitie) per overschrijving op rekening BE45 7512 0449 0689 van Jeugdvolleybal Londerzeel. Mogen wij vragen om één overschrijving per kind te maken en in de mededeling te vermelden: "Lidgeld" + naam speler.

Doe je de betaling van het lidgeld liever niet in één keer? Een betaling in 2 schijven is perfect mogelijk. In dit geval vragen wij een eerste schijf van 200 euro (voor jeugd en seniors) of 100 euro (BS, VBS en Toffe Madammen) tegen 15 september, en het restbedrag in een tweede schijf tegen 31 januari 2019.

Betaal je liever op een ander moment? Laat ons even iets weten, zodat we over een aangepaste regeling kunnen praten. Wij bijten niet (of toch zelden) ;-)

 

Hoeveel kan ik terugverdienen tijdens het seizoen?

Door jouw medewerking aan de club, kan je tijdens het seizoen een groot stuk van het betaalde bedrag terugverdienen. Door bijvoorbeeld een steunkaart te verkopen na Nieuwjaar, kan je maar liefst 50 euro terugkrijgen (voor BS/VBS/ToffeMadammen: 20 euro)!

Je betaalt dus voor alle duidelijkheid wel bij de start van het seizoen het volledige lidgeld-bedrag op de JVL-rekening, en in de loop van het seizoen kan je een gedeelte ervan terugverdienen.

Terug te verdienen tijdens seizoen:

(*) Je krijgt half september 10 dozen wafels, die je kan verkopen aan vrienden en familie. De opbrengst mag je houden.
(**) Als je een reclamebord verkoopt, krijg je dezelfde korting én nog meer extra voordelen! Ook leden van BS/VBS en Toffe Madammen kunnen een steunkaart verkopen, zij krijgen hiervoor 20 euro van hun lidgeld terug.
(***) Je krijgt rond Nieuwjaar 3 kaarten van €3, die je kan doorverkopen. De opbrengst mag je houden.
(****) Ook andere mutualiteiten bieden dergelijke terugbetalingen aan, meestal 10 à 15 euro.

 

Tussenkomst mutualiteiten

Bij verschillende mutualiteiten kan je een tussenkomst bekomen in het lidgeld van een sportclub of in de kosten van een volleybalkamp. Je dient enkel een ingevuld attest te bezorgen aan club.

Na de start van het seizoen, in september, bezorgen wij al onze leden de blanco formulieren die jullie kunnen invullen en terugbezorgen aan onze secretaris. Meer details en uitleg krijgen jullie dus eind september.

Wil je om één of andere reden de club verlaten, vraag dan tijdig je vrijheid aan bij de volleybalbond! Anders zijn we genoodzaakt een administratieve kost van €50 aan te rekenen. Meer info via secretariaat@jeugdvolley-londerzeel.be.