Kalender 2017-2018

Om te noteren in je agenda!

  • Wafelverkoop: september 2017
  • Eindejaarsactie: november-december 2017
  • Wintermarkt: zaterdag 13 januari 2017
  • Eetfestijn: zaterdag 3 en zondag 4 februari 2018
  • “In de kijker” weekend: 13-14-15 april 2018
  • Ledenfeest: vrijdag 27 april 2018
  • Zomerkamp: 14-19 augustus 2018

Naast deze activiteiten zijn er uiteraard een pak competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, trainingen en stages die moeten ingepland worden. Uiteraard doet de club elk jaar zijn uiterste best om dit alles in elkaar te puzzelen!

Onze werking

De drie pijlers van ons budget zijn het lidgeld, de sponsoring en de commerciële activiteiten. Wat de sponsoring betreft, zijn het vooral de mensen van het bestuur die zich engageren om het vooropgestelde bedrag bijeen te halen. Tips van jullie zijn uiteraard van harte welkom.

Extrasportieve activiteiten vormen de derde pijler. Deze activiteiten moeten er mee voor zorgen dat het budget in evenwicht blijft. Voor de organisatie van deze activiteiten wordt geopteerd om te werken met werkgroepen die steeds zijn samengesteld uit minstens één bestuurslid en meerdere ouders. Samen zullen zij, binnen hun werkgroep, een bepaalde activiteit uitwerken en voorbereiden. De dag van de activiteit zelf dient men, met hulp van iedereen, de beoogde doelstelling te behalen.

Bij de opmaak van het budget voor het komende seizoen werd er uiteraard rekening gehouden met het feit dat alle geplande activiteiten zouden kunnen doorgaan. Het welslagen van de activiteiten zal ons ook instaat stellen het lidgeld op een aanvaardbaar niveau te houden. Het is dus van groot belang dat alle werkgroepen worden ingevuld met medewerkers (ouders). Het enige wat jij hoeft te doen is je naam doorgeven aan iemand van het bestuur. Wanneer de eerste vergadering van de door jou gekozen werkgroep plaats vindt, zal je hierop schriftelijk uitgenodigd worden.

Meewerken in één van de werkgroepen zal de betrokkenheid van jezelf, in de club van je kind, nog verstevigen. Lees alles over onze vacatures…